• van Riemsdijklaan 122, 1945 XR Beverwijk

 •  

  Inleiding

 • Homeopathie komt van twee Griekse woorden: homoios en pathos wat respectievelijk gelijke en ziekte betekent. Het verwijst naar het basisprincipe van de homeopathie: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is ook in staat diezelfde verschijnselen te genezen. Dit wordt het similia-principe (similis = gelijkend) genoemd. Als voorbeeld koffie. De meeste mensen weten wel dat koffie helpt om wakker te blijven en dat ze geen koffie moeten drinken vlak voor het naar bed gaan, omdat ze anders niet kunnen slapen. Een homeopathische verdunning van koffie, kan juist bepaalde vormen van slapeloosheid verhelpen.

 • Begrippen en principes uit de homeopathie

 • Samuel Hahnemann: Duitse arts en scheikundige, grondlegger van de klassieke homeopathie

  Similia similibus curentur: het similia-principe, het gelijke met het gelijkende genezen.

  Potentieren: krachtiger maken door een proces van verdunnen en schudden. In de praktijk bleek dat door het potentiëren de schadelijke bijwerkingen verdwenen en de genezende stimulans juist toenam.

  Potentie: aanduiding van verdunningsgraad en dus de sterkte van het middel. Het verdunnen en schudden gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties), 1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM-potenties).

  Proving: Hahnemann ontdekte eind 18e eeuw na het innemen van een beetje kina-bast (ruwe vorm van kinine) dat hij alle verschijnselen van malaria kreeg, terwijl kinine juist bekend stond als geneesmiddel tegen malaria. Dit innemen van een stof en nauwkeurig registreren welke verschijnselen er optreden, wordt een proving genoemd. Deze proefnemingen gaan vandaag de dag nog steeds door.

  Bij alle aandoeningen en voor elke leeftijd: Homeopathie kan bij alle ziekten worden toegepast en op elke leeftijd. Het brengt vaak genezing en anders vaak verlichting, waardoor de dosering van gewone reguliere medicatie verlaagd kan worden, dan wel minder last van bijwerkingen wordt ondervonden.

  Verloop van genezing: De genezing verloopt na het innemen van het juiste homeopathisch middel van binnen naar buiten en van boven naar beneden. Astma (ziekte van de longen = binnen) kan bijvoorbeeld verdwijnen, terwijl daarvoor in de plaats eczeem (ziekte van de huid = buiten) zich ontwikkeld. Vanuit een homeopathische visie is dit gunstig en een teken van herstel. Hetzelfde geldt voor de genezing van eczeem: als het hele lichaam onderzit, zal eerst het gezicht en de armen genezen, de benen als laatste.

  Acuut en chronisch: Bij acute aandoeningen zoals verkoudheid, griep en koorts, werken homeopathische geneesmiddelen normaal gesproken snel. Bij chronische aandoeningen werken homeopathische middelen direct, maar een totale genezing duurt over het algemeen navenant langer.

  Beginverergering: In de eerste dagen na inname van een homeopathisch middel kan een verslechtering van de klachten optreden. Bij een goed gekozen middel zal daarna de verbetering intreden. Verbetering kan echter ook optreden zonder deze beginverergering. Het wordt dus als positief verschijnsel gezien, maar is beslist geen voorwaarde voor genezing. Er kunnen ook andere symptomen optreden, zoals koorts, vermoeidheid of het terugkeren van oude klachten. Ook dit is meestal een goed teken. Meestal wordt na zo’n reactie een vermindering van de klachten duidelijk. Vaak zal dan ook het energieniveau stijgen, de stemming verbeteren en gaat de patiënt zich in het geheel beter voelen.

 • Werking

 • Ziekte ontstaat als de balans tussen lichaam en geest verstoort raakt. Samen met de eigenaar zoekt de homeopathische dierenarts naar de oorzaken van deze verstoring, zowel op lichamelijk, geestelijk als emotioneel gebied en zoekt daar het best passende homeopathische middel bij. Homeopathische middelen zetten het lichaam aan het oorspronkelijke evenwicht te herstellen en stimuleert het zelfgenezend vermogen. Homeopathie kan veilig naast en soms in plaats van reguliere medicatie gebruikt worden.

  De meeste gewone geneesmiddelen zijn afkomstig van planten. De werkzame stoffen worden uit de plant gehaald en chemisch nagemaakt. Hierdoor is de werking weliswaar vaak sterker, maar zijn er ook meer bijwerkingen. Homeopathische middelen zijn gemaakt van mineralen, planten of dierlijke producten en worden door een proces van verdunnen en schudden krachtiger gemaakt in hun werking. Dit potentiëren neemt ook de schadelijke bijwerkingen weg. Hoe verder het middel verdund is, hoe hoger de potentie en hoe krachtiger het middel. De zelfzorgmiddelen zijn altijd gebaseerd op de lagere, minder krachtige potenties en kunnen relatief veilig gebruikt worden, ook voor langere tijd. Hogere potenties kunnen echter bij verkeerd of langer gebruik, wel degelijk nadelige effecten geven. De uitdrukking baadt het niet, schaadt het niet, is zeker niet altijd van toepassing op de homeopathie. Raadpleeg daarom voor gebruik van homeopathie voor uw dier, een homeopathisch werkend dierenarts.

 • Het consult

 • In de homeopathie wordt een dier gezien als een samenhangend geheel. Als een dier ziek is, is er sprake van een verstoring van het gehele organisme en niet alleen van het lichaamsdeel met klachten. Bij de behandeling wordt dan ook het dier als geheel bekeken en behandeld. Om het juiste geneesmiddel voor het dier te vinden heeft de dierenarts veel informatie over het dier nodig. Er wordt niet alleen ingegaan op de klacht(en) van uw dier, maar ook op alle andere eigenschappen. Denk hierbij aan vragen over het eten, drinken en slapen. Maar ook aan vragen over het gedrag naar mensen en andere dieren. De dierenarts probeert zich op deze manier een beeld te vormen van uw dier en het best passende homeopathische middel.

  Een eerste consult duurt gemiddeld drie kwartier, vervolgconsulten een kwartier. Hoewel een eerste consult wat duurder is, blijkt de totale behandeling van de meeste klachten met homeopathie veel goedkoper dan de reguliere behandeling. Homeopathie wordt, afhankelijk van het door u gekozen pakket, vergoed door de verzekeringen, mits de dierenarts voorkomt op de zogenaamde ‘’doorverwijslijst’’ van de Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen. De dierenartsen op deze lijst voldoen aan specifieke opleidingseisen op het gebied van homeopathie en volgen jaarlijks voldoende nascholing om hun kennis up to date te houden.

 • Meer weten?